Onder consultancy kun je het volgende verwachten:

  • Herinrichting financiële administratie en optimalisatie maandrapportages, waardoor op verschillende niveaus kengetallen zichtbaar gemaakt kunnen worden.
  • Creëren van handvatten om anders naar kostprijsstelling te kijken.
  • Signaleren en formuleren van knelpunten in processen en het doorvoeren van verbeterpunten.
  • Verhogen liquiditeit door het drastisch verlagen van het debiteurensaldo.

Je gaat van ‘hoe zit het?’ naar volledig op de hoogte.

Ik adviseer vooraf de quickscan: een gratis gesprek van maximaal 3 uur. Hiervoor hoef je zelfs niets te doen; geen jaarcijfers na te gaan of boeken erbij te zoeken. We gaan zitten, ik stel vragen, en daarna laat ik zwart op wit weten wat ik voor je kan betekenen.

Neem contact op >>

Begin met de basis – en durf daarna naar de eindstreep

Pas als de financiële basisprocessen efficiënt zijn ingericht, is er ruimte voor toegevoegde waarde.

In het geval van een goed werkende administratie betekent dit ruimte voor:

  • de beheerrol behouden over je financiële situatie (control & compliance met onder meer risicomanagement en statutair rapporteren);
  • actief en helpend mee kunnen denken bij het realiseren van strategische doelstellingen (beslissingsondersteuning, prestatiemanagement – er dus echt als volwaardige ‘business partner’ in kunnen stappen).

Dit komt opnieuw overeen met meer grip en rust. Elke stap brengt je verder naar volledig inzicht in je financieel beheer – inclusief er helder over kunnen communiceren, iets dat alle afdelingen ten goede komt.

Neem contact op >>