Financiële omdenkers Vos & Partners: van Excel naar excelleren

Er zit leven in financiën! Voor ons zijn getallen cijfers met inhoud. De financiële omdenkers geven cijfers betekenis. Wij leveren onafhankelijke adviezen met lef aan ondernemers. Hierbij verbinden wij mensen, ideeën, middelen en kapitaal met elkaar.

Een vijf op zichzelf zegt niets, maar bij vijf kilo, vijf euro of vijf jaar kan iedereen zich iets voorstellen. Vos & Partners zet cijfers binnen een kader dat iedereen inzicht geeft. Met dat inzicht leer je slim omgaan met je geld - en dat geeft buiten hogere winst eindelijk rust. Die rust benoemen alle klanten van Vos & Partners: rust in de onderlinge relatie tussen compagnons. Ook rust voor de partners thuis, omdat het resultaat en wat er persoonlijk overblijft vooraf inzichtelijk is.

Vos en Partners bevindt zich tussen de controller/boekhouder en de accountant in en kijkt naar de toekomst. De boekhouding geeft de actuele stand van zaken weer en de accountant geeft een verklaring af dat dit klopt. Met deze kennis en de doelstellingen van het bedrijf stippelen wij de financiële toekomst uit.

Bedrijven die wij hielpen profiteerden onder meer van:

  • * Rust en de juiste keuzes kunnen maken (= inzicht).
  • * Duidelijk leesbare en vooral begrijpbare management rapportages.
  • * Ingewikkelde vraagstukken eenvoudig begrijpen.
  • * Ontwikkelen van KPI’s (kritische prestatie indicatoren) en doelstellingen.
  • * Begeleiding bij investeringen, rekening houdend met fiscale voordelen en eventuele financiering die aangevraagd moet worden.
  • * Versnelde processen door het implementeren van slimme automatisering. Paperless Office.
  • * Personeel dat aan werken toekomt (en niet meer verzandt in papierwerk).
  • * Het gevoel dat er "een frisse wind" door het bedrijf heeft gewaaid.
  • * Het financieel bewustzijn leuker maken.

“Onze financiële superhelden”

Onze medewerkers gebruikten zoveel papier dat het écht in de papieren liep. Maar hoe verander je iets wat altijd al zo is geweest? Vos & Partners realiseerde dit al binnen een paar maanden. Nogmaals dank voor jullie scherpe blik en praktische aanpak.

P. Groen - eigenaar distributiecentrum